เราคือบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำระดับสากลสัญชาติญี่ปุ่น ในประเทศไทย

ยามาดะ คอนซัลติ้ง แอนด์ สไปร์ (ประเทศไทย) (YCST)
เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (YCG)
หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว(Tokyo Stock Exchange) ไพร์มมาร์เก็ต (Prime Market)

ปรัชญาของเรา 1. ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในหน้าที่
การตัดสินใจของเรามีรากฐานมาจากหลักจริยธรรม ซึ่งสะท้อนไม่เพียงแต่คุณค่าส่วนบุคคลของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่านิยมหลักของบริษัทของเราด้วย

ปรัชญาของเรา
2. การช่วยเหลือและตอบแทนสังคม
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพลังแห่งความดีและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและพนักงานของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนในวงกว้างอีกด้วย

ปรัชญาของเรา 3. การเติบโตของพนักงานบุคคลและองค์กรไปด้วยกัน
เราทำงานทุกวันเพื่อดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวบุคลากรและองค์กรของเราออกมาให้ลูกค้า
เราสนับสนุนให้ที่ปรึกษาทุกคนมีฝันอันยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าหมายและก้าวไปให้ไกล

35+

ปี แห่งความรู้และประสบการณ์

YAMADA Consulting Group (“YCG”) ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange Prime Section (TSE)

YCG เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาอิสระ การวิจัย และการลงทุนชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์กว้างขวางและเครือข่ายระดับโลกที่แข็งแกร่งทั่วโลก

YCG เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ ในระหว่างปี 2558 และต่อมาได้กลายเป็นบริษัทสาขาในประเทศไทยในปี 2559

YAMADA Consulting Group Co., Ltd. (YCG) ควบรวมกิจการกับผู้นำด้านการวิจัยตลาด Spire Research and Consulting เพื่อก่อตั้ง YAMADA Consulting & Spire (Y&S) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

YAMADA Consulting & Spire (Thailand) Co., Ltd. (“YCST”) อยู่ภายใต้ Y&S (สำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์) ซึ่งเป็นของบริษัทแม่ YCG ในญี่ปุ่น

นับตั้งแต่ก่อตั้ง เรายึดมั่นในภารกิจของเราในการมอบข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดและเชิงกลยุทธ์แก่ลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการส่งมอบคุณค่าและความสัาเร็จทางธุรกิจให้กับธุรกิจลูกค้า

1000+

บุคลากรในกลุ่มบริษัท

20+

สาขาของบริษัททั่วโลก

3000+

ที่ปรึกษาโปรเจคต์ในแต่ละปี

งานของเรา

งานของเราคืออะไร?

เราดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาในทุกมิติด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 3 แขนงดังต่อไปนี้

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Management Consulting)

เราให้ความช่วยเหลือบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั่วโลกในการวางแผนกลยุทธ์, แก้ไขปัญหาต่างๆ และการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ อาทิ การทำวิจัยตลาด (Market research), การขยายธุรกิจในต่างประเทศ (Oversea expansion), การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance), การยกเลิกกิจการ (Business Withdrawal) และการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารงานบุคคล (HR Personnel system) ฯลฯ

การควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers & Acquisitions) / การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner Search)

เราคือหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาระดับแนวหน้าด้านการควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผลงานกว่า 100 โครงการต่อปีที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นเรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายกิจการข้ามประเทศทั้งในภูมิภาคเอเซีย, ยุโรป และอเมริกา ผ่านการประสานงานกับพันธมิตรของเรา

การทำวิจัยทางการตลาด (Market research)

การทำวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ตามความต้องการของลูกค้าด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพจากฐานข้อมูลของเรารวมถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของท่านได้ในทุกๆ สถานการณ์

ลูกค้าของเรา

เราได้ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรนอกประเทศญี่ปุ่น มากกว่า 3,000 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้านธุรกิจ

ในประเทศญี่ปุ่นเองนั้น เราทําโปรเจคต์ให้กับลูกค้าในญี่ปุ่น ปีละประมาณ 2,000 โปรเจคต์

ลูกค้าของเราประกอบด้วย

– บริษัทชั้นนำทั่วโลก
– บริษัทบลูชิปในต่างประเทศ
– บริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง(MNC)
– บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
– ธนาคารและสถาบันการเงิน
– หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
– องค์การการค้าระหว่างประเทศ

เนื้อหา

ข่าวสารล่าสุด

ขอคำปรึกษาจากเรา

เราสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

เพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
เราจะรีบติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา