การควบรวม การซื้อขายกิจการ (M&A) / การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner Search)

อาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างเร็ว มีความสำคัญเชิงภูมิศาสตร์สูง และประเทศไทยนั้นสามารถ
ดึงดูดการลงทุนขาเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมาก ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ ด้วยจำนวนโปรเจคมากกว่า
1,000 โปรเจคที่ดำเนินการด้วยเครือข่ายของเราและเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งทำให้ ยามาดะ กรุ๊ป
อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการสนับสนุนกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการข้ามพรมแดน
ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์จนถึงการดำเนินการและการสนับสนุนหลังการควบรวมกิจการในประเทศไทย

มุมมองของผู้บริหาร

1. M&A ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา

ประสบการณ์ทางด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เราดำเนินการ M&A พร้อมไปกับการตรวจสอบและยืนยันอุดมคติ ทฤษฎีและอนาคตของ“ องค์กร” และ“ ธุรกิจ”

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการสืบทอดธุรกิจ
เราดำเนินการ M&A พร้อมไปกับความเข้าใจในความคิดของผู้บริหารและเจ้าของบริษัทในฐานะ “บุคคล”

พลังของกลุ่มบริษัท

2. การผสมผสานบริการและพนักงานที่หลากหลาย

ยามาดะ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป เรามีพนักงานกว่า 800 คน
ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไป
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายทั่วโลก

เครือข่าย

3. การร่วมมือกับสถาบันการเงินและสำนักงานกฎหมาย ฯลฯ

ในประวัติศาสตร์ 38 ปีของ ยามาดะ กรุ๊ป เราได้
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และได้รับความไว้วางใจจากเมกะแบงก์
ธนาคารในภูมิภาค บริษัทบริหารดูแลหลักทรัพย์ ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากมาย
เช่นสำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีกองทุน PE และได้สร้าง
ความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่แข็งแกร่ง

สำหรับโปรเจคที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมเราสามารถร่วมมือ
กับบริษัทรายใหญ่ ผู้เป็นเสาหลักในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่น
และสามารถทำโปรเจคให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

เครือข่าย

4. จำนวนลูกค้าที่มากและหลากหลาย

YCG เซ็นสัญญากับลูกค้ามากกว่า 2,000 รายต่อปีสำหรับบริการให้คำปรึกษา นอกจากนี้ Yamada Group

ทั้งหมดยังมีประวัติของการลงนาม ทำสัญญากับบริษัทมาแล้วหลายพันแห่ง จึงมาความสามารถที่จะเข้าถึงเจ้าของและผู้บริหารชั้นสูงของหลากหลายองค์กร